Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn trong khi trực tuyến tại trang web của chúng tôi Free-PHP-Editor.com . Những điều sau đây tiết lộ các thông lệ thu thập và phổ biến thông tin cho trang web này.

Thông tin chúng tôi thu thập được

Chúng tôi thu thập thông tin sau đây trong trang web của chúng tôi từ những người sử dụng trang của chúng tôi ..

1. Địa chỉ Email 
2. Tên Người dùng 
3. Tên Chỉnh sửa PHP 
4. Trang Chủ / Tải URL

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân cá nhân của bạn cho các công ty khác hoặc các bên thứ ba, trừ khi chúng tôi nhận được sự cho phép rõ ràng từ người dùng của chúng tôi.

Thông báo và Chào hàng

Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với người dùng của chúng tôi bằng email, nếu cần hoặc cho bất kỳ vấn đề hoặc thanh toán liên quan. Thỉnh thoảng chúng tôi gửi email cho người dùng phiếu mua hàng đặc biệt, bản tin và thông báo của chúng tôi.

Log Files
Giống như hầu hết các máy chủ Web site chuẩn, chúng ta sử dụng các file log. Bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang tham chiếu / xuất cảnh, loại nền tảng, ngày / thời gian đóng dấu và số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trong tổng thể , và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng để sử dụng tổng hợp. Địa chỉ IP, v.v … không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Cookie
Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng gắn với thông tin về người dùng. Trang web của chúng tôi không sử dụng cookie. Tuy nhiên, Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng cookie trên trang của chúng tôi (ví dụ: nhà quảng cáo). Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này, khi chúng tôi đã cho phép họ đặt cookie cho quảng cáo. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn.

Các liên kết
Trang web này chứa liên kết đến các trang bên ngoài bên thứ ba khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi phải nhận thức được khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của mỗi và mọi trang Web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập được bởi trang Web này.

Nhà quảng cáo
Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên ngoài để hiển thị quảng cáo trên trang của chúng tôi. Các quảng cáo này có thể chứa cookie và / hoặc các đèn báo web để thu thập dữ liệu trong quy trình phân phát quảng cáo và được thu thập bởi các công ty quảng cáo của chúng tôi và chúng tôi không có quyền truy cập thông tin này. Chúng tôi làm việc với các công ty quảng cáo: Google Adsense, Bidvertiser và nhiều hơn nữa … Hãy kiểm tra các trang web của họ cho các chính sách bảo mật tương ứng.

Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi kiểm tra chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên vì nó có thể thay đổi theo thời gian