Giới thiệu

Nếu bạn là một lập trình viên PHP thì bạn có thể tự hỏi nếu có bất kỳ trình soạn thảo PHP miễn phí nào của PHP với môi trường WYSIWYG. Trang web này liệt kê một số các biên tập viên tốt nhất và tự do sẵn có cho PHP. Hầu hết chúng đều được tải xuống miễn phí dưới giấy phép của GNU / GPL. Sau đây là một số trình biên tập miễn phí tốt nhất cho phát triển ứng dụng PHP.

Notepad ++
Một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau bao gồm HTML, PHP, SQL và nhiều hơn nữa. Nó hỗ trợ tô sáng cú pháp và môi trường WYSIWYG. Đó là theo giấy phép GPL.
Bluefish

Trình biên tập mạnh mẽ miễn phí chạy trên tất cả các nền tảng bao gồm Windows, Linux, Mac, Solaris … Nó là một IDE mạnh mẽ cho các lập trình viên và nhà phát triển web.

Trình biên tập ngữ cảnh

Đây là một trình biên tập nhỏ và nhanh cho các nhà phát triển phần mềm. Nó hỗ trợ PHP và các ngôn ngữ khác nhau. Nó là một phần mềm miễn phí.

Eclipse PDT

Khung IDE miễn phí hỗ trợ nhiều ngôn ngữ với trình định dạng mã, trình gỡ lỗi và bộ phân tích cú pháp. Bạn sẽ cần phải tải plugin PHPEclipse từ sourceforge.

Trình biên tập PHP

PHP Editor là một trình biên tập phần mềm miễn phí với cú pháp hiển thị cho PHP và vô số các ngôn ngữ lập trình. Nó có một trình duyệt được xây dựng và một máy chủ web nhỏ.

Codelobster Trình soạn thảo PHP

Trình biên tập PHP đa chức năng hỗ trợ tự động điền mã PHP, HTML, JavaScript, CSS nổi bật bằng trình gỡ lỗi và tự động hoàn thành SQL. Nó được tải xuống miễn phí